SV

Zawór bezpieczeństwa do montażu w systemach podciśnieniowych.

Zawór bezpieczeństwa do montażu w systemach podciśnieniowych.

Nr Art Opis
SV-076 Zawór bezpieczeństwa  Ø076 mm
SV-108 Zawór bezpieczeństwa  Ø108 mm