Produkty

Wysokie ciśnienie

Produkty do wysokiego ciśnienia i centralnego odkurzania są stosowane przy małej ilości powietrza i do transportu ciężkich i abrazyjnych materiałów. System dobrze nadaje się do separacji i recyklingu dymów spawalniczych, wydechowych, cząstek pyłów i ogólnego sprzątania. Produkty posiadają gładkie zakończenie i są łączone ze sobą za pomocą odpowiednich złączek.

Średnie ciśnienie

Produkty średniego ciśnienia są odpowiednimi produktami w odpylaniu o niskim i srednim podciśnieniu oraz lżejszych materiałach takich jak wióry drzewne, ścinki, pyły i inne cząstki. System orurowania jest dostępny w wykonaniu z różnych materiałów, grubości i połączeń. Produkty posiadają wywinięcie, kołnierz lub krawędz gładką. Lajac utrzymuje zapas magazynowy produktów o grubości stali 0,7-0,9 mm, wywinięciem, a także produkuje inne wyroby na zapytanie.