Produkty i systemy

do odpylania niskiego- i wysokiego podciśnienia (odkurzania przemysłowego)

Sprzedaż hurtowa

Lajac posiada szerokie doświadczenie w zakresie produktów i systemów do odpylania, tj. usuwania i filtracji pyłów i wiórów. Lajac dostarcza także szeroką gamę produktów dla odkurzania przemysłowego. W zakładce Produkty prezentujemy standardowy zakres, natomiast w przypadku braku znalezienia oczekiwanego produktu - prosimy nie wahać się skontaktować z nami - produkujemy specjalne produkty.

Dokonaliśmy podziału naszego zakresu produktowego na dwie kategorie, niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia, ponieważ są one odpowiednie dla różnego rodzaju odciągów:

Niskie ciśnienie obejmuje produkty głównie do odciągów lżejszych materiałów takich jak wióry, skrawki, pył i inne cząstki. Produkty te dostępne są z różnych materiałów, grubości i połączeń. Produkty te posiadają wywinięcia, kołnierze lub gładkie zakończenia. Lajac utrzymuje stan magazynowy produktów z wywinięciem, inne produkty są produkowane na zamówienie.


Wysokie ciśnienie obejmuje produkty do centralnego odkurzania przemysłowego gdzie występuje mała ilość powietrza i są odciągane ciężkie i abrazyjne materiały. System jest stosowany do separacji i recyklingu pyłów stalowych, dymów spawalniczych i cząstek, a także w ogólnym sprzątaniu. Produkty posiadają gładkie zakończenia i są montowane za pomocą złączek.
stofthantering-spkpng