Odpylanie

i Systemy odkurzania przemysłowego

Przemysł tworzyw sztucznych

Lajac dostarcza produkty do odpylania nisko- i wysokociśnieniowego wraz z filtrami i miejscowymi odciągami, separacją i recyklingiem odpadów w przemyśle tworzyw sztucznych i włókna szklanego, włącznie z substancjami niebezpiecznymi, które mogą się uwalniać podczas produkcji. Cząstki pyłów i włókien uwalniających się podczas stosowania materiałów kompozytowych w przemyśle produkcyjnym z tworzyw sztucznych, są bardzo małe i niezauważalne. Ponieważ cząstki te stanowią zagrożenia dla zdrowia gdy dostana się do płuc lub skóry, jest bardzo ważnym znalezienie efektywnej i bezpiecznej metody stosowania tych materiałów, najlepiej poprzez urządzenia, które bezpośrednio je usuwają.

Lajac jest wiodącym dostawcą w tym obszarze i posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu i montażu bezpiecznych i efektywnych systemów w przemysłowej obróbce materiałów kompozytowych.plasticpng