Odpylanie

i Systemy odkurzania przemysłowego

Przemysł tekstylny


W celu zapewnienia ciągłości produkcji i minimalizowania ryzyk, takich jak zagrażająca zdrowiu mgła olejowa znajdująca się w powietrzu lub pył drzewny na posadzce i maszynach, jest ważnym pozbycie się tych zagrożeń.

Dostarczamy rozwiązania w postaci filtrów i miejscowych odciągów, separacji i recyklingu pyłu stalowego, kurzu i dymu oraz ogólne sprzątania.

textilpng