Odpylanie

i Systemy odkurzania przemysłowego

Przemysł spożywczy i rolniczy

W przemyśle rolniczym i spożywczym nasze produkty są, z higienicznego punktu widzenia, stosowane głównie codziennego sprzątania budynków i maszyn produkcyjnych. Przemysł piekarniczy jest przykładem zastosowania gdzie powstawanie pyłów jest nieuniknione. W takim przypadku jest ważnym, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pyłów uzyskiwane dzięki czyszczeniu taśmociągów, rurociągów okablowania, pieców i innych. 

agriculturepng