Odpylanie

i Systemy odkurzania przemysłowego

Przemysł papierniczy

W Szwecji 25-30% całkowitego przemysłu jest w jakimś stopniu związane z lasem. Każdego roku przerabiamy około 85 milionów m3 drewna w wyniku czego powstaje duża ilość odpadów w formie cząstek pyłów. Jest ważnym, aby te pyły odseparować oraz, jeśli to możliwe, poddać recyklingowi. Nasze produkty są stosowane w przemyśle papierniczym w procesie sprzątania i recyklingu pyłów, wiórów i odpadów.

Produkty te są także odpowiednie w systemach bardziej efektywnego oczyszczania papieru i maszyn suszących oraz liniach malarskich. Obszary zastosowań w przemyśle papierniczym to na przykład drukowanie i zszywanie (odpylanie), pakowanie przemysłowe (odpady i pyły), konwersja (krawędziowanie, odpady i pyły) i usuwanie (cząstki pyłów), a także usuwanie cząstek w postaci popiołów, błota, odpadów organicznych i tworzyw sztucznych.

pappersindustripng