Odpylanie

i Odkurzanie przemysłowe

Branże przemysłowe

Naszymi Klientami są firmy z różnych sektorów przemysłu.

Produkty i rozwiązania z Lajac są instalowane w fabrykach, gdzie czyste i bezpieczne środowisko pracy jest wysokim priorytetem. Jeśli chodzi o separację pyłów, spalin i innych materiałów w przemyśle produkcyjnym, jest ważnym, aby produkty były dobrze dopasowane do wymogów, w których są stosowane.

Lajac posiada długoletnie doświadczenie w odpylaniu i centralnym odkurzaniu i może dostarczyć produkty do wielu różnych aplikacji. Tam gdzie występuje ryzyko wybuchu zawsze dostarczamy produkty spełniające wymagania dyrektywy ATEX.